Vattentjänstplaner och strategisk miljöbedömning

Frågorna om strategiska miljöbedömningar för vattentjänstplaner är många. Nu har Svenskt Vatten uppdaterat sin vägledning för framtagande av vattentjänstplaner med förtydliganden om strategiska miljöbedömningar.

Under slutet av 2022 lanserades Svenskt Vatten en vägledning som ska stötta kommuner, konsulter och VA-verksamheter i arbetet med att ta fram vattentjänstplaner. I början av mars släpptes en uppdaterad version, där delen om strategiska miljöbedömningar förtydligats.

Ämnet strategisk miljöbedömning är nytt för många som tidigare arbetat med VA-planer, eftersom dessa inte omfattats av ett sådant krav. Nu har det uppstått en hel del frågor om huruvida en strategisk miljöbedömning är nödvändig för vattentjänstplaner.

Enligt 6 kap. miljöbalken ska en strategisk miljöbedömning göras för planer som kan antas medföra en betydande miljöpåverkan vilket bland annat innebär särskilda krav på samråd. För att veta om det är en betydande miljöpåverkan eller inte behöver även detta undersökas.

Webbinarium 20 april

Om du precis som många andra tycker att det här är svårt kan vi tipsa om VA-guidens webbinarium den 20 april. Johanna Lindqvist, miljörättsadvokat från Advokatfirman Lindahl kommer gå igenom juridiken kring strategiska miljöbedömningar för vattentjänstplaner och svara på i förväg inskickade frågor. Webbinariet är gratis för VA-planeringsmedlemmar!

Läs mer

Uppdaterat expertsvar om strategiska miljöbedömningar i vattentjänstplaner. Expertsvar 2023-03-23.

Vägledningen finns att ladda ned som pdf på Svenskt Vattens hemsida (öppnas i ny flik).