Start Taggar Miljöbedömning

Tagg: Miljöbedömning

Finns praxis för avgiftsbefrielse om vattnet från den enskilda brunnen är tjänligt med anmärkning?

VA-guidens expert Maria Hübinette från Kungälvs kommun svarar på frågor om det finns praxis eller annan vägledning för bedömning av behovet av allmänt dricksvatten...

Fler tips på vattentjänstplaner som ute på samråd under sommaren

Arbetar ni med kommunens nya vattentjänstplan och funderar på hur andra har gjort? Alla kommuner har olika förutsättningar men genom att ta del av...

Tre frågor om betydande miljöpåverkan för vattentjänstplaner

Johanna Lindqvist från Advokatfirman Lindahl svarar på tre frågor om strategiska miljöbedömningar och betydande miljöpåverkan i samband med framtagandet av kommunernas vattentjänstplaner. FRÅGA Den 20:e april...

Är vattentjänstplanen i Trosa kommun snart i hamn?

I Trosa kommun har man en snabb tidsplan för vattentjänstplanens antagande. Redan i september i år ska den upp till kommunfullmäktige för beslut. Hur...

Dokumentation från webbinarium 20 april om juridiken kring strategiska miljöbedömningar för vattentjänstplaner

Den 20 april genomförde VA-guiden ett webbinarium om juridiken kring strategiska miljöbedömningar för vattentjänstplaner. Du kan nu se webbinariet i efterhand och ta del...

Olika uppfattningar om vattentjänstplanen har betydande miljöpåverkan – vad göra?

Länsstyrelsen och kommunen har olika uppfattningar om kommunens vattentjänstplan kommer att innebära betydande miljöpåverkan. Johanna Lindqvist från Advokatfirman Lindahl förklarar vilka möjligheter länsstyrelsen har...

Uppdaterat expertsvar om strategiska miljöbedömningar i vattentjänstplaner

Johanna Lindqvist från Advokatfirman Lindahl har fördjupat sig ytterligare en detaljnivå i ett tidigare expertsvar från december 2022. Svaret handlar om strategiska miljöbedömningar i...

Vattentjänstplaner och strategisk miljöbedömning

Frågorna om strategiska miljöbedömningar för vattentjänstplaner är många. Nu har Svenskt Vatten uppdaterat sin vägledning för framtagande av vattentjänstplaner med förtydliganden om strategiska miljöbedömningar. Under...

När ska vi göra en strategisk miljöbedömning för vår vattentjänstplan?

Johanna Lindqvist från Advokatfirman Lindahl förklarar ur ett juridiskt perspektiv om olika reglers samverkan kring när strategiska miljöbedömningar ska göras för de nya vattentjänstplanerna.  Detta...

Väg in miljörisker i varifrån receptfria läkemedel får säljas

Läkemedelsverket konstaterar att miljöskadlighet bör vägas in i beslut om varifrån receptfria läkemedel får säljas. Myndigheten föreslår samtidigt lagändringar för att möjliggöra miljöriskbedömningen. Det...

Senaste artiklarna