Finns praxis för avgiftsbefrielse om vattnet från den enskilda brunnen är tjänligt med anmärkning?

VA-guidens expert Maria Hübinette från Kungälvs kommun svarar på frågor om  det finns praxis eller annan vägledning för bedömning av behovet av allmänt dricksvatten då vattnet från den enskilda brunnen är tjänligt med anmärkning.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.