Start Taggar Praxis

Tagg: Praxis

Finns praxis för avgiftsbefrielse om vattnet från den enskilda brunnen är tjänligt med anmärkning?

VA-guidens expert Maria Hübinette från Kungälvs kommun svarar på frågor om det finns praxis eller annan vägledning för bedömning av behovet av allmänt dricksvatten...

Finns rättspraxis om små avlopp tillgodoser behovet enligt 24§ LAV bättre än kommunalt?

Johanna Lindqvist, Lindahls Advokatbyrå reder ut om det finns rättspraxis för prefabricerade avloppsanläggningar som tillgodoser behovet enligt 24§ LAV bättre än kommunalt avlopp? FRÅGA Vad finns...

Senaste artiklarna