Start Taggar VA-avgift

Tagg: VA-avgift

Återbetalning av bostadsenhetsavgift?

VA-guidens senaste expert i Fråga experten, Ludvig Lagerkranz från juristfirman Nordenswan Carlsson svarar på frågor om krav på återbetalning av bostadsenhetsavgift (tidigare benämnd som...

Finns praxis för avgiftsbefrielse om vattnet från den enskilda brunnen är tjänligt med anmärkning?

VA-guidens expert Maria Hübinette från Kungälvs kommun svarar på frågor om det finns praxis eller annan vägledning för bedömning av behovet av allmänt dricksvatten...

Hur hanteras avgiftsskyldigheten när en fastighet har delats utan VA-huvudmannens vetskap?

En VA-ansluten fastighet har delats och delningen upptäcks i efterhand. Hu bör VA-huvudmannen förhålla sig till det? Expertpanelens Johanna Lindqvist från Advokatfirman Lindahl svarar. FRÅGA Hur...

Avgiftsskyldighet för obemannad tankstation och foodtruck utan hjul?

Gilbert Nordenswan, från juristfirman Nordenswan Carlsson svarar på frågor om avgiftsskyldighet dels för en obemannad tankstation och dels för ett hämtmatsföretag vars byggnad kan...

Beräkna anläggningsavgift när en avtalsansluten gemensamhetsanläggning tas in i VO?

Vad avgör hur anläggningsavgiften ska beräknas när en avtalsansluten gemensamhetsanläggning med enkel sommarstandard ska införlivas i verksamhetsområdet för VA? Miljöjurist Paulina Rautio från Paneo...
Tappkran med hänglås och kedja runt.

Vad händer om man bryter bevattningsförbudet?

Vad händer om man bryter bevattningsförbudet? Hur hanterar man juridiskt en fastighetsägare som bryter förbudet? Vem ser till att förbudet efterlevs? Det är alla...
Röda trähus längs med en grusväg.

MÖD fastslår att fastighetsägare ska betala VA-avgifter i tre nya domar

Mark och miljööverdomstolen fastslår tre tidigare domar från mark- och miljödomstolen om fastighetsägarnas skyldigheter att betala VA-avgifter. Det är klarlagt när förbindelsepunktens placering meddelades...

När kan vi börja fakturera de fasta brukningsavgifterna?

VA-guidens juridikexpert Johanna Lindqvist från Advokatfirman Lindahl svarar på frågan om när VA-bolaget kan börja fakturera för de fasta brukningsavgifterna. FRÅGA När en ny fastighet ska...

MÖD-dom om anläggningsavgift vid övertagande av gemensamhetsanläggning

MÖD har avgjort ett ärende om en VA-fodran för anläggningsavgift. En gemensamhetsanläggning för dricksvatten införlivades i allmänna anläggningen. Huvudmannen betalade inlösenavgift för anläggningen och...

Skriftlig underrättelse vid förmedling av förbindelsepunkt och avgiftsskyldighet?

Jonas Christensen från Ekolagen Miljöjuridik svarar på frågor om hur underrättelse vid meddelande om förbindelsepunkt och avgiftsskyldighet är reglerat enligt Lagen om allmänna vattentjänster. FRÅGA Jonas...

Senaste artiklarna