Hur uppnås en bättre dagvattenhantering inom järnvägssektorn?

Forskare vid Luleå tekniska universitet har i ny rapport sammanställt kunskap om vilka föroreningar som järnvägsinfrastruktur bidrar med till dagvatten och ger förslag på hur utsläppen av föroreningar kan minskas.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.