Start Taggar Föroreningar

Tagg: Föroreningar

Läkemedelsrester i miljön ska minskas – ny förordning ger bidrag för åtgärder

Regeringen har beslutat om en ny förordning för bidrag till att minska läkemedelsrester som kommit ut i naturmiljön. Förordningen är en del i regeringens...

Konferens, projekt och nyheter om rening av läkemedel

Rening av läkemedel är ett aktuellt ämne och årets tema för Svenskt Vattens nationella konferensen Avlopp & Miljö, NAM 2018 är rening av läkemedel...

Avloppsanläggning för skinnproduktion – hur utforma?

Fråga: Jag har fått en förfrågan från en lammuppfödare som vill starta skinnproduktion. Verksamheten kommer dels använda egna lamm, men även köpa in skinn...

Linking urban land use to pollutants in constructed wetlands: Implications for stormwater and urban...

Linking urban land use to pollutants in constructed wetlands: Implications for stormwater and urban planning Författare: David J. Sharley, Simon M. Sharp, Stephen Marshall, Katherine...

Trafikintensiteter och ÅDT i StormTac. Expertfråga

Expertfråga besvarad av: Hannes Öckerman, VA-guiden. November 2017.Fråga Jag har en frågan angående trafikmängder i StormTac. När dessa läggs in i programmet, hur exakt kan...

Föroreningar i dagvatten, Naturvårdsverket 2017

Sammanfattning Dokumentet är en del i Naturvårdsverkets redovisning av ett regeringsuppdrag. Dokumentet beskriver källor, föroreningar, transportmekanismer, effekter och kunskapsluckor. Läs mer om uppdraget och redovisningens...

Minskad spridning av föroreningar via dagvatten till kustvatten. Lst Östergötland 2017

Sammanfattning Detta är en delrapport för arbetet 2016 inom ett treårigt (2016-2018) projekt som ska leda till ökad kunskap om spridning av föroreningar från dagvatten till...

Föroreningsreduktioner i dagvattendammar i Lunds kommun. Exjobb, LTH 2007

Sammanfattning Lunds kommun har insett att det är viktigt att jobba för en bättre dagvattenkvalitet. Kommunen satsar på byggnation av dagvattendammar för att få ner...

Mikroplaster från konstgräsplaner. Exjobb KTH 2017

Sammanfattning I en rapport från år 2017 uppskattade Svenska Miljöinstitutet (IVL) konstgräsplaner till att vara den näst största kvantifierade källan till spridning av mikroplaster till...

Mikroplaster – Redovisning av regeringsuppdrag. NV, 2017.

Sammanfattning I augusti 2015 fick Naturvårdsverket i uppdrag från regeringen att identifiera viktigare källor i Sverige till utsläpp av mikroplaster till havet och verka för...

Senaste artiklarna