Bubbelbarriären i Uppsala – ett år senare

David Berg, renhållningsenheten i Uppsala kommuns stadsbyggnadsförvaltning.

I slutet av november 2021 invigde Uppsala kommun en testanläggning som använder luftbubblor för att fånga upp skräp i Fyrisån. Projektledare David Berg delar sina erfarenheter från det gångna året i en uppföljande intervju.

I slutet av november 2021 rapporterade VA-guiden från invigningen av en ny sorts skräpfälla i Fyrisån i Uppsala. Med hjälp av en kompressor pressas tryckluft ut genom en perforerad slang på botten, vilket genererar en barriär av bubblor tvärs över ån. Som skräpfälla har tekniken använts i Holland sedan några år tillbaka och har potential att rena stora delar av skräpet på ytan men även det som är nere i vattnet.

Största skillnaden jämfört med vanliga flytlänsar, som också finns i Fyrisån, är att bubbelbarriären inte påverkar andra verksamheter (till exempel båttrafik) och att man fångar upp skräp från hela sektionen vatten.

Ett år efter den första artikeln återvänder VA-guiden till projektledare David Berg från renhållningsenheten i Uppsala kommun för att få en lägesuppdatering om projektet och höra hur tekniken har fungerat.

Nu har det gått ett år sedan invigningen av bubbelbarriären, hur har det gått?

– Överlag har det gått bra. När barriären är igång fyller den sitt syfte att fånga skräp som finns i vattnet och samtidigt väcka ett intresse från allmänheten. Många förbipasserande stannar till och tittar på bubblorna och det insamlade skräpet intill åkanten. Förhoppningsvis ger det en tankeställare om vad Fyrisån innehåller och vart skräpet tar vägen. Under perioder har bubbelbarriären varit avstängd, dels av hänsyn till aspens lekperiod men också av tekniska begränsningar.

De här tekniska begränsningarna som varit, kan du berätta mer om dom?

– Under sommarmånaderna riskerar huset med kompressorn att bli för varmt. Huset är i minsta laget sett till den värme som alstras vilket gör att kompressorn slår ifrån.

Har ni kommit till bukt med problemen med kompressorn?

– Vi har installerat fläktar för insug av svalare luft och utsug av varmare luft. Det har förbättrat förutsättningar för driften under varma månader men visat sig inte vara tillräckligt. Vi har köpt in ytterligare fläktar som ännu inte är på plats då de kräver en del omarbetning av husets fasad och dörrar. Ett större hus på platsen är för tillfället inget alternativ då det har med bygglov och ”sjösikt” att göra. Det vi sneglar på är om det går att använda någon annan plats för kompressorn, till exempel i ett befintligt utrymme i närheten av installationen.

Sedan invigningen ser det ut som att slangen har flyttat sig lite längs botten. Är det något ni har märkt och är det i så fall något som kan vara ett problem för funktionen?

– Ja vi har märkt att slangen har förskjutits längs mitten och numera ligger i en mer böjd formation. Det kan bero på flera saker: vatten, båtar eller dykare som på något sätt påverkat slangen. Inför Valborg letar dykare efter cyklar på botten och vi har också haft dykare på plats som lagat en av bubbelbarriärens kopplingar. Funktionen har vad vi kan se inte påverkats negativt utan snarare tvärtom. Den så kallade skräpvirveln hamnar närmare trappan vilket gör att skräpet blir lättare att komma åt vid tömning. Vi har till och med tagit bort fållan som fanns där tidigare då den inte fyller någon funktion eftersom skräpet ändå hindras från att passera på grund av bubblorna.

När vi pratade sist berättade du att ni planerade att utvärdera anläggningen och analysera skräpet som samlats in, har det gjorts någon sådan analys?

– Nej, inte ännu i alla fall. Sett till personal- och resursfrågor i kombination med långa perioder av nertid har vi valt att fokusera på de ordinarie skräpmätningarna i Uppsala som vi utför tillsammans med Håll Sverige Rent. Dessa utförs i parker, city och Fyrisån. I Fyrisån ingår mätningar som utförts gällande en annan skräpfälla, flytlänsen strax norr om Islandsbron.

Senast nämnde du också att bubbelbarriären inte ska vara ett hinder för fiskar. Har ni sett om det fortsätter att passera fiskar förbi fisktrapporna under tiden bubbelbarriären varit igång?

– Jag har inga siffror på det men har inte hört om något avvikande från tidigare år från de som har hand om kamerorna vid trapporna. Men som sagt har vi haft bubbelbarriären avstängd under aspens lekperiod.

Har ni fått några reaktioner från allmänheten sedan ni invigde anläggningen, är det många som frågar om bubblorna?

– Jag skulle inte påstå att Uppsalas invånare hör av sig till kommunen med frågor. Däremot är det många som stannar till och pratar när vi har personal på plats vid Hamnspången. Antingen har de frågor eller så vill de diskutera nedskräpning och föroreningar av vattendrag. Ofta är personerna i den övre medelåldern och besitter ett engagemang kring frågor kopplat till miljö och nedskräpningsbeteenden. Det är min uppfattning.

Om du skulle byggt en helt ny anläggning idag, är det något du hade gjort annorlunda?

– Ja några saker hade nog gjorts annorlunda. Små detaljer och justeringar som möjligtvis kunde ha underlättat installationen och eventuellt förbättrat effektiviteten. Jag har under perioder varit i kontakt med, och försökt bistå, Vattensamordnare från Lund med information kring vår bubbelbarriär. Där har jag beskrivit en del av vår installation och efter bästa förmåga försökt beskriva vad man eventuellt skulle kunna förenkla eller förbättra. Jag vet inte hur det har gått där nere men jag hoppas de har en bubbelbarriär på plats snart, det var deras förhoppning i alla fall. Till sist ska det sägas att vi på Renhållningen är mer än nöjda och stolta med vad som presterades sett till de förutsättningar vi hade att förhålla oss till gällande personal-, budget, konstruktions- och installationsfrågor.

Sist nämnde du att det diskuterades bubbelberriärer på fler platser i kommunen, finns det några sådana planer idag?

– Det finns sådana diskussioner, där det finns intresse för bubbelbarriär på andra platser och också för andra ändamål. Utan att gå in på detaljer så är det intressant för aktörer att utvärdera användning av luftbubblor för att styra vatten, innesluta något eller hindra något annat än skräp från att nå fram. Men, inget aktuellt i dagsläget och det finns inga långtgående planer.

Läs mer

Uppsala använder luftbubblor i jakten på skräpet