Start Taggar Föroreningar

Tagg: Föroreningar

Linking urban land use to pollutants in constructed wetlands: Implications for stormwater and urban planning, 2017

Linking urban land use to pollutants in constructed wetlands: Implications for stormwater and urban planning Författare: David J. Sharley, Simon M. Sharp, Stephen Marshall, Katherine...

Trafikintensiteter och ÅDT i StormTac. Expertfråga

Expertfråga besvarad av: Hannes Öckerman, VA-guiden. November 2017. Fråga Jag har en frågan angående trafikmängder i StormTac. När dessa läggs in i programmet, hur exakt kan...

Föroreningar i dagvatten, Naturvårdsverket 2017

Sammanfattning Dokumentet är en del i Naturvårdsverkets redovisning av ett regeringsuppdrag. Dokumentet beskriver källor, föroreningar, transportmekanismer, effekter och kunskapsluckor. Läs mer om uppdraget och redovisningens...

Minskad spridning av föroreningar via dagvatten till kustvatten. Lst Östergötland 2017

Sammanfattning Detta är en delrapport för arbetet 2016 inom ett treårigt (2016-2018) projekt som ska leda till ökad kunskap om spridning av föroreningar från dagvatten till...

Föroreningsreduktioner i dagvattendammar i Lunds kommun. Exjobb, LTH 2007

Sammanfattning Lunds kommun har insett att det är viktigt att jobba för en bättre dagvattenkvalitet. Kommunen satsar på byggnation av dagvattendammar för att få ner...

Mikroplaster från konstgräsplaner. Exjobb KTH 2017

Sammanfattning I en rapport från år 2017 uppskattade Svenska Miljöinstitutet (IVL) konstgräsplaner till att vara den näst största kvantifierade källan till spridning av mikroplaster till...

Mikroplaster – Redovisning av regeringsuppdrag. NV, 2017.

Sammanfattning I augusti 2015 fick Naturvårdsverket i uppdrag från regeringen att identifiera viktigare källor i Sverige till utsläpp av mikroplaster till havet och verka för...

Climate impact on contaminant dispersion in the river basin of Göta Älv, SGI 2016

Sammanfattning Rapporten är resultatet av projektet DiPol (Impact of climate change on the quality of urban and coastal waters) som pågick 2009-2012. Syftet med DiPol...

Rekommendationer för anläggning av konstgräsplaner. SvFF (2017)

Utdrag ur rapporten Rapporten sammanfattar alla olika aspekter för utformning och anläggning av konstgräsplaner för fotboll. Ur dagvattensynpunkt är framför allt kapitel 4 - Konstgräs...

Urban Runoff and Snowmelt. Dokt.avhandl. LTU 2016

Utdrag ur den svenska sammanfattningen: Den urbana hydrologin i kalla regioner, såsom i norra Sverige, karakteriseras av minusgrader där nederbörd och föroreningar ansamlas i snötäcket...

Senaste artiklarna