Ny rapport: ReningsVÄRK – Läkemedelsrester i vår gemensamma vattenmiljö

Rivö fjord utanför Göteborg är en av platserna med uppmätta halter av diklofenak som överstiger gränsvärdena för kustvatten. Källa: VISS, VattenInformationSystem Sverige.
Rivö fjord utanför Göteborg, Fyrisån i Uppsala, Långmyrbäcken utanför Krokom och Viskan i Borås. Alla dessa är exempel på vatten där höga halter av den miljöfarliga läkemedelssubstansen diklofenak uppmätts. En ny rapport från Svenskt Vatten sätter fokus på problemen med läkemedelsrester i vår gemensamma vattenmiljö.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.