Ytterligare en rättegång om PFAS i dricksvatten

Idag startar ytterligare en rättegång som handlar om PFAS från brandskum som förorenat det kommunala dricksvattnet. Denna gång är det VA-bolaget Uppsala Vatten som stämmer Försvarsmakten på 252 miljoner.

Uppsala Vatten stämmer Försvarsmakten för att ha spridit PFAS till det kommunala dricksvattnet från den militära flygplatsen Ärna i Uppsala. VA-bolaget anser att spridningen av PFAS är orsakat av långvarig användning av brandskum vid olika övningar på flygplatsen, ett liknande scenario som det medialt uppmärksammade Kallingefallet.

Försvarsmakten anser att föroreningarna av PFAS har annat ursprung än från deras övningar med brandskum bland annat då det finns flera områden och spridningskällor som inte kan härledas från Försvarsmaktens verksamhet som inte är tillräckligt undersökta.

I stämningsansökan vill Uppsala Vatten att Försvarsmakten ska betala för redan utförda saneringsåtgärder samt fortsatt rening framåt. VA-huvudmannen har bland annat installerat kolfilterrening i Bäcklösa vattenverk som renar PFAS-föroreningarna men lösningen är kostsam.

Relaterat

Fördjupning om PFAS och domen från Kallinge, nyhet VA-guiden maj 2021 (kräver inloggning till VA-planering på VA-guiden)

Ännu en tvist om Pfas i dricksvatten till domstol, Sveriges Radio, Ekot 2021-08-24