Källor till zink i inkommande dagvatten till reningsverket?

Thomas Larm, dagvattenspecialist vid StormTac, svarar på en fråga om vilka erfarenheter och studier som finns gällande källor till zink i dagvatten. 

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.