Utvärdering av filtermaterial för att avlägsna lösta organiska föroreningar i dagvatten

Tallbark (i form av finfördelade flingor, fibrer och sågspån) är ett väl fungerande adsorberande material enligt en studie från Chalmers tekniska högskola.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.

1 kommentar

  1. Det är trevligt att forskning återigen visar att vi redan för 14 år sedan var på rätt spår i val av filtermaterial. Men jag finner dock frågande till att Nacka rapporten förfarande ligger som referens. Denna rapport har av de ledande experterna ifrågasatts redan vid publicering, och av kollegor till författaren benämnts som ”Inte det mest lyckade uppdraget vi haft”.

    Vi är mycket intresserade I att vara behjälpliga vid fortsatta praktiska studier och välkomnar en kontakt från forskarna.