Start Taggar Filter

Tagg: Filter

Utformning och dimensionering av anläggningar för rening och flödesutjämning av dagvatten

Det är inte alltid helt enkelt att veta vilken dagvattenanläggning som passar i en viss typ av situation. I en SVU-rapport från 2019 sammanställs...

Utvärdering av filtermaterial för att avlägsna lösta organiska föroreningar i dagvatten

Effektiviteten i olika filtermaterial vad gäller att avlägsna lösta organiska föroreningar från dagvatten har undersökts i en studie från Chalmers tekniska högskola. Tallbark var...

Använda avfall för rening i avloppsanläggningar?

Fråga: Vi har fått en fråga till oss på kommunen om att få använda en uppkrossad biprodukt från metallegeringingsindustrin, istället för naturgrus/krossberg i anläggandet av...

Effekt av extrem nederbörd och torka på filtermaterial. Exjobb 2017

Sammanfattning Föroreningar i dagvatten kommer både i löst och partikulär form. Bland annat zink, bly, koppar och nickel kan fördela sig till stor del i...

Tester av filtermaterial igång i Göteborg

Fullskaletester av filtermaterial har nu satts igång av Chalmers tekniska högskola, Luleå tekniska universitet (inom projekt Grön Nano) och Rent Dagvatten. Filtermaterialen ska utvärderas med avseende...

Dagvattenbiofilter fungerar i Sverige

Referat från föredrag av Godecke Blecken, Luleå tekniska universitet. Föredraget hölls på konferensen Svenskt Vatten Utveckling 25 år, i Stockholm 2-3 dec 2015. Biofilter...

Dagvattenrening på parkeringar. Reportage april 2014

På plats i Vällingby, Hässelby kommun, på en parkering tillhörande en större matkedja intervjuas Elver Åkesson när han bytte ut filtrena innehållande absorptionsmedel för...

Erfarenheter av D-Rainclean

Dagvattenguiden har fått en fråga och därför ber vi om din hjälp: Har du erfarenheter av en produkt som heter D-Rainclean? Det är en produkt...

Brunnsfilter för att rena koppar från Vasamuseets tak. Reportage 2012

Dagvattenguiden besökte Tyréns i Stockholm och träffade Johan Ekvall. Han berättade om en konsultutredning som ger förslag på hur dagvatten från Vasamuseets stora koppartak...

Rena dagvatten med filter i vägbrunnar. Reportage 2012

En förorenad bäck mitt i staden. Orsak: dagvatten. Behöver åtgärdas. Verkar omöjligt, hus och vägar överallt. Lösning: reningsfilter i 50 vägbrunnar. Helt ogenomförbart? Nej,...

Senaste artiklarna