Start Taggar Filter

Tagg: Filter

Effekt av extrem nederbörd och torka på filtermaterial. Exjobb 2017

Sammanfattning Föroreningar i dagvatten kommer både i löst och partikulär form. Bland annat zink, bly, koppar och nickel kan fördela sig till stor del i...

Tester av filtermaterial igång i Göteborg

Fullskaletester av filtermaterial har nu satts igång av Chalmers tekniska högskola, Luleå tekniska universitet (inom projekt Grön Nano) och Rent Dagvatten.Filtermaterialen ska utvärderas med avseende...

Dagvattenbiofilter fungerar i Sverige

Referat från föredrag av Godecke Blecken, Luleå tekniska universitet. Föredraget hölls på konferensen Svenskt Vatten Utveckling 25 år, i Stockholm 2-3 dec 2015.Biofilter...

Dagvattenrening på parkeringar. Reportage april 2014

På plats i Vällingby, Hässelby kommun, på en parkering tillhörande en större matkedja intervjuas Elver Åkesson när han bytte ut filtrena innehållande absorptionsmedel för...

Erfarenheter av D-Rainclean

Dagvattenguiden har fått en fråga och därför ber vi om din hjälp: Har du erfarenheter av en produkt som heter D-Rainclean?Det är en produkt...

Brunnsfilter för att rena koppar från Vasamuseets tak. Reportage 2012

Dagvattenguiden besökte Tyréns i Stockholm och träffade Johan Ekvall. Han berättade om en konsultutredning som ger förslag på hur dagvatten från Vasamuseets stora koppartak...

Rena dagvatten med filter i vägbrunnar. Reportage 2012

En förorenad bäck mitt i staden. Orsak: dagvatten. Behöver åtgärdas. Verkar omöjligt, hus och vägar överallt. Lösning: reningsfilter i 50 vägbrunnar. Helt ogenomförbart? Nej,...

Biofilter för dagvattenbehandling. Svenskt Vatten seminarium 14 nov 2012

Referat från ett föredrag på seminariet: Hantering av föroreningar i dagvatten – Internationella erfarenheter och svenska utmaningar. Stockholm 13-14 nov 2012. Referat skrivet av...

Rena dagvatten med filter i vägbrunnar

En förorenad bäck mitt i staden. Orsak: dagvatten. Behöver åtgärdas. Verkar omöjligt, hus och vägar överallt. Lösning: reningsfilter i 50 vägbrunnar. Helt ogenomförbart? Nej,...

Brunnsfilter för rening av vägdagvatten

 Sammanfattning Brunnsfilter används i syfte att rena dagvatten från gator och markytor. Filtren läggs direkt under brunnsbetäckningen och fördelen är att filtrening sker nära utsläppskällan....

Senaste artiklarna