Start Taggar Filter

Tagg: Filter

Viktiga resultat från Trafikverkets pilotanläggning för dagvatten i Gröndal

Gröndalsmagasinet ligger invid Sveriges mest trafikerade väg, Essingeleden. Det är också en av två platser där Trafikverket under tre års tid utvärderat olika reaktiva...

Zeolitfilter för rening av dagvatten från koppartak

Forskare vid Luleå tekniska universitet har utvärderat ett reningssystem med zeolitfilter som metod för att avskilja koppar och zink i dagvatten från koppartak. Enligt...

Dagvatten från Ullared renas i nytt unikt underjordiskt filtermagasin

Ett samarbetsprojekt i Ullared mellan Vivab, varuhuset Gekås och Uponor har resulterat i en ny pilotanläggning för rening och fördröjning av dagvatten. VA-guiden tog...

Är däckklipp lämpligt som filtermaterial för dagvattenrening?

Är det lämpligt att en verksamhet använder däckklipp som filtermaterial i en reningsanläggning för dagvatten? Godecke Blecken, professor i VA-teknik vid Luleå Tekniska Universitet,...

Östersund satsar på egenproducerat filtermaterial för rening av dagvatten

Ett egenproducerat filtermaterial ska bidra till ökad rening av dagvatten i Östersunds kommun. Bakom idén står projektledaren Sebastian Karlsson och utredningsingenjören Tore Johansson som...

Vilka krav är rimliga att ställa på otestat filter för spillvattenrening i biltvätt?

Frågeställaren arbetar med en ny typ av filterlösning för rening av spillvatten från en fordonstvätt. Hur ingående måste man i förhand visa att utrustningen...

Utformning och dimensionering av anläggningar för rening och flödesutjämning av dagvatten

Det är inte alltid helt enkelt att veta vilken dagvattenanläggning som passar i en viss typ av situation. I en SVU-rapport från 2019 sammanställs...

Utvärdering av filtermaterial för att avlägsna lösta organiska föroreningar i dagvatten

Effektiviteten i olika filtermaterial vad gäller att avlägsna lösta organiska föroreningar från dagvatten har undersökts i en studie från Chalmers tekniska högskola. Tallbark var...

Använda avfall för rening i avloppsanläggningar?

Fråga: Vi har fått en fråga till oss på kommunen om att få använda en uppkrossad biprodukt från metallegeringingsindustrin, istället för naturgrus/krossberg i anläggandet av...

Effekt av extrem nederbörd och torka på filtermaterial. Exjobb 2017

Sammanfattning Föroreningar i dagvatten kommer både i löst och partikulär form. Bland annat zink, bly, koppar och nickel kan fördela sig till stor del i...

Senaste artiklarna