Start Taggar Filter

Tagg: Filter

Dagvatten från Ullared renas i nytt unikt underjordiskt filtermagasin

Ett samarbetsprojekt i Ullared mellan Vivab, varuhuset Gekås och Uponor har resulterat i en ny pilotanläggning för rening och fördröjning av dagvatten. VA-guiden tog...

Är däckklipp lämpligt som filtermaterial för dagvattenrening?

Är det lämpligt att en verksamhet använder däckklipp som filtermaterial i en reningsanläggning för dagvatten? Godecke Blecken, professor i VA-teknik vid Luleå Tekniska Universitet,...

Östersund satsar på egenproducerat filtermaterial för rening av dagvatten

Ett egenproducerat filtermaterial ska bidra till ökad rening av dagvatten i Östersunds kommun. Bakom idén står projektledaren Sebastian Karlsson och utredningsingenjören Tore Johansson som...

Vilka krav är rimliga att ställa på otestat filter för spillvattenrening i biltvätt?

Frågeställaren arbetar med en ny typ av filterlösning för rening av spillvatten från en fordonstvätt. Hur ingående måste man i förhand visa att utrustningen...

Utformning och dimensionering av anläggningar för rening och flödesutjämning av dagvatten

Det är inte alltid helt enkelt att veta vilken dagvattenanläggning som passar i en viss typ av situation. I en SVU-rapport från 2019 sammanställs...

Utvärdering av filtermaterial för att avlägsna lösta organiska föroreningar i dagvatten

Effektiviteten i olika filtermaterial vad gäller att avlägsna lösta organiska föroreningar från dagvatten har undersökts i en studie från Chalmers tekniska högskola. Tallbark var...

Använda avfall för rening i avloppsanläggningar?

Fråga: Vi har fått en fråga till oss på kommunen om att få använda en uppkrossad biprodukt från metallegeringingsindustrin, istället för naturgrus/krossberg i anläggandet av...

Effekt av extrem nederbörd och torka på filtermaterial. Exjobb 2017

Sammanfattning Föroreningar i dagvatten kommer både i löst och partikulär form. Bland annat zink, bly, koppar och nickel kan fördela sig till stor del i...

Tester av filtermaterial igång i Göteborg

Fullskaletester av filtermaterial har nu satts igång av Chalmers tekniska högskola, Luleå tekniska universitet (inom projekt Grön Nano) och Rent Dagvatten. Filtermaterialen ska utvärderas med avseende...

Dagvattenbiofilter fungerar i Sverige

Referat från föredrag av Godecke Blecken, Luleå tekniska universitet. Föredraget hölls på konferensen Svenskt Vatten Utveckling 25 år, i Stockholm 2-3 dec 2015. Biofilter...

Senaste artiklarna