Dagvatten från Ullared renas i nytt unikt underjordiskt filtermagasin

Pågående arbete med det underjordiska filtermagasinet i Ullared. Foto: Victor Brandt.
Ett samarbetsprojekt i Ullared mellan Vivab, varuhuset Gekås och Uponor har resulterat i en ny pilotanläggning för rening och fördröjning av dagvatten. VA-guiden tog kontakt med Victor Brandt, miljöingenjör på Vivab, för att ta reda på mer om det nya unika filtermagasinet.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.

2 kommentarer

  1. Bra artikel. Det vore intressant att höra hur finansieringen ser ut. Har VIVAB tagit hela kostnaden, även för att avleda skyfallsvatten eller har den fördelats med andra aktörer?

  2. Intressant. Tack för detta. Kunde man inte använda en sedimentationstank och installera en filter funktion i brunnen istället? genom att installera en ventil i utloppet från tanken kunde släckvatten samlas i tanken istället. Mindre komplicerad anläggning kanske?