Start Taggar Kommunexempel

Tagg: Kommunexempel

VA-guiden firar Biologiska mångfaldens dag

VA-guiden vill uppmärksamma Biologiska mångfaldens dag 22 maj genom att lyfta några av redaktionens artiklar på temat. Läs och inspireras av hur dagvattenanläggningar kan...

3 september, Behovsbedömning för allmänt VA – webbinarium

Välkommen till ett webbinarium på temat behovsbedömning i fråga om allmänt VA. Hur gör olika kommuner? Vi får ta del av två olika exempel...

Vill spara vatten med en tillspetsad men viktig informationskampanj

I Göteborg satsar Kretslopp och vatten på att minska vattenanvändningen med hjälp av schlagers. I en stor informationskampanj lagom till Eurovision Song Contest tar...

Östersund har tagit fram lokala riktvärden för utsläpp av dagvatten eller annat förorenat vatten

Kommunfullmäktige i Östersund har antagit lokala riktvärden för utsläpp av förorenat vatten till dagvattensystem och recipient. VA-guiden har intervjuat författarna Hanna Modin och Matilda...

Särskilt fokus på dagvatten i Åbos och Helsingfors nya åtgärdsprogram för Östersjön

Åbo och Helsingfors har nyligen lanserat sitt fjärde gemensamma åtgärdsprogram för Östersjön som ska genomföras under perioden 2024–2028. Denna gång finns särskilda åtgärder kopplat...

Kungsbackas kampanj #halverarenset2023 gav både miljönytta och frigjorde tid

Kungsbacka kommun har under 2023, drivit en informationskampanj med flera olika kommunikationsinsatser för att försöka minska antalet fulspolningar och för att halvera det rens...

Nästan 10 miljoner i bidrag för dagvattenåtgärd i Piteå kommun

Piteå kommun har beviljats nära 10 miljoner i bidrag för att anlägga ett fördröjningsmagasin för dagvatten och tar därmed ett kliv framåt i sitt...

December – en månad för vattentjänstplaner

Kommunfullmäktiges sammanträde i december är sista chansen för kommunerna att hinna få sina vattentjänstplaner antagna på rätt sida av årsskiftet, ett krav enligt lagstiftningen.  VA-guiden...

Dagvattenlösning kombineras med konst i Luleås nya stadsdel

Just nu pågår arbetet med att bygga en ny stadsdel i centrala Luleå. Landskapsarkitekten Viktor Wäppling och VA-ingenjören Ylva Hagnelöv berättar om hur öppna...

Stenungsunds, Tjörns och Orusts kommuner har ny gemensam policy för små avlopp

I ett gemensamt LOVA-projekt har Stenungsund, Tjörn och Orusts kommuner tagit fram policy och riktlinjer för små avlopp. Syftet är att få en mer...

Senaste artiklarna