Start Taggar Kommunexempel

Tagg: Kommunexempel

Stor och liten kommun – olika förutsättningar för vattentjänstplanen?

Alla kommuner ska ha en beslutad vattentjänstplan innan 1 januari 2024. Hur ser processen ut för att ta fram planen? Skiljer det sig mycket...
Pågående dammbygge i Örbyhus. Dammen är redan vattenfylld på grund av kraftiga regn.

Tierps kommun satsar på dagvattenåtgärder i befintlig bebyggelse

Just nu pågår byggnationen av en ny dagvattendamm i Örbyhus. Det är en av flera åtgärder som vidtas för att minska tillförseln av näringsämnen...

Sollentunas arbete med att ta fram en vattentjänstplan

Under ett webbinarium anordnat av LIFE IP Rich Waters och Länsstyrelsen Stockholm delade Sollentuna och Trosa kommun med sig av erfarenheter från arbetsprocessen med...
Skogslandskap med sjö som skymtas.

Forshaga kommun har antagit en ny VA-plan

Den 20 juni 2023 antog kommunfullmäktige i Forshaga kommunens nya VA-plan. Planen gäller för en 10-årsperiod mellan 2023 till 2033. VA-planen har tagits fram i...

Fler tips på vattentjänstplaner som ute på samråd under sommaren

Arbetar ni med kommunens nya vattentjänstplan och funderar på hur andra har gjort? Alla kommuner har olika förutsättningar men genom att ta del av...

Spännande satsning med råvatten från Dalälven till regionens vattenkiosker

”Rätt vatten till rätt ändamål” är Gästrike Vattens ingång till projektet med att bland annat erbjuda råvatten från Dalälven i regionens vattenkiosker. Projektet ska...

Digitala vattenmätare hittar läckor

Tierps kommunala VA-bolag, TEMAB har under 2023 påbörjat ett arbete med att installera digitala vattenmätare i alla fastigheter. Vattenmätarna ger möjlighet till att ta...

Är vattentjänstplanen i Trosa kommun snart i hamn?

I Trosa kommun har man en snabb tidsplan för vattentjänstplanens antagande. Redan i september i år ska den upp till kommunfullmäktige för beslut. Hur...

Utan utsvävningar i Uppsalas vattentjänstplan

Den 1 februari berättade Maria Broström från Uppsala Vatten och Maria Grauers från NoVA-kontult om arbetet med Uppsalas vattentjänstplan. VA-guiden har sammanfattat delar...

Mycket på gång i VA-planeringen för Stenungsund

Stenungsunds kommun är högaktuell med en ny VA-plan antagen i början av september i år. Med planen i bagaget tuffar VA-planeringen på framåt i...

Senaste artiklarna