Vill spara vatten med en tillspetsad men viktig informationskampanj

I Göteborg satsar Kretslopp och vatten på att minska vattenanvändningen med hjälp av schlagers. I en stor informationskampanj lagom till Eurovision Song Contest tar man hjälp av tidigare deltagare i melodifestivalen med budskapet ”Duscha till en schlager – tre minuter räcker för att bli läcker”.

Kretslopp och vatten i Göteborg vill minska vattenanvändningen. Målet är att minska vattenanvändningen från 140 liter per person och dygn till 100 liter. Det är ett långsiktigt mål som man vill nå till år 2040. Med en slogan, duscha till en schlager – tre minuter räcker för att bli läcker, ska duschtiden kortas ned från den genomsnittliga sex minuters duschen med resultatet att 30 liter vatten kan sparas.

Kampanj för att att minska klimatpåverkan och öka resurseffektiviteten

Varför satsar då Kretslopp och vatten så stort på en sådan här kampanj? Detta trots att man inte lider brist på råvatten som hämtas från Göta älv. VA-guiden har kollat med Josefin Lundberg Abrahamsson, avdelningschef för dricksvattenproduktionen på Kretslopp och vatten. Hon berättar om bakgrunden till kampanjen och om att kommunens strategiska arbete för att få till en minskad vattenförbrukning har att göra med att minska klimatpåverkan och öka resurseffektiviteten.

– Göteborg är en växande stad och om alla fortsätter att använda lika mycket vatten som idag eller kanske mer, då kommer vi förr eller senare hamna i tröskelinvesteringar som vi gärna vill undvika. Det bästa sättet vi kan påverka vattenanvändningen, det är genom att vi använder det vatten vi faktiskt behöver och inte slösar med det. Så det är både resurshushållning ur ett hållbarhetsperspektiv men också ur VA-kollektivets ekonomiperspektiv.

Tillspetsad men viktig informationskampanj

Josefin Lundberg Abrahamsson berättar att man haft vattenminskningskampanjer tidigare av det lite mer traditionella slaget med tanke på torka och vattenbrist till sommaren men att det kanske är nu de senaste åren man börjat skruva på budskapet.

– Kommunikationen var tidigare mer allmänt hållen. Det är kanske nu de senaste ett till två åren som vi har ställt oss frågan själva. Vart vill vi någonstans med detta? Hur ska vi skruva målen? Och då har vi ju i och med det fått anledning att börja driva ett mer aktivt påverkansarbete helt enkelt.

Genom att bara duscha mindre likt budskapet i Göteborg skulle 3 000 MWh och inte mindre än 720 ton kemikalier sparas som i annat fall skulle behövas till reningsprocessen av råvattnet. Detta skulle i sin tur bidra till att nå Göteborgs Stads mål om att ha nära noll koldioxidutsläpp 2030.

Artister hjälper till

Med det något tillspetsade budskapet ska informationskampanjen få göteborgarna att tänka till kring sin vattenanvändning. Till sin hjälp har Kretslopp och vatten tagit artister som tidigare deltagit i svenska melodifestivalen för att nå ut. Det är sångerskorna Ida Redig och Caroline Wennergren samt Peter Samuelsson (basist i Barbados), som delar med sig av sina bästa vattenspartips och som ska bidra till att göteborgaren ändrar sin vattenanvändning.

– Ja, vi har haft kommunikation kopplat till att tänka resurseffektivt kring vatten tidigare men de informationsinsatserna har inte varit riktigt lika tillspetsade som nu, avslutar Josefin Lundberg Abrahamsson, avdelningschef för dricksvattenproduktionen på Kretslopp och vatten.

Läs mer

Duschbudskapet kommer att pryda omkring 300 olika informationstavlor runt om i Göteborg och på sociala medier under perioden 29 april till 12 maj, lagom till Eurovision Song Contest. Läs mer om ”Duscha till en schlager – tre minuter räcker för att bli läcker” på goteborg.se/sparavatten.