Särskilt fokus på dagvatten i Åbos och Helsingfors nya åtgärdsprogram för Östersjön

Olli-Pekka Mäki, miljöskyddschef i Åbo och Natalie Helenius, koordinator för Baltic Sea Challenge.
Åbo och Helsingfors har nyligen lanserat sitt fjärde gemensamma åtgärdsprogram för Östersjön som ska genomföras under perioden 2024–2028. Denna gång finns särskilda åtgärder kopplat till dagvatten med, bland annat uppföljning av befintliga dagvattenåtgärder och implementering av nya riktlinjer.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.