Start Taggar Lokalt åtgärdsprogram

Tagg: Lokalt åtgärdsprogram

Nytt Excelverktyg ska underlätta genomförandet av åtgärdsprogrammet för vatten

Vattenmyndigheterna har tagit fram ett nytt Excelbaserat verktyg, som syftar till att ge en detaljerad bild över vilka vattenförekomster i en kommun som behöver...

Särskilt fokus på dagvatten i Åbos och Helsingfors nya åtgärdsprogram för Östersjön

Åbo och Helsingfors har nyligen lanserat sitt fjärde gemensamma åtgärdsprogram för Östersjön som ska genomföras under perioden 2024–2028. Denna gång finns särskilda åtgärder kopplat...

Vikten av bra modelleringsverktyg för att förstå recipientens reningsbehov

Anna Wahlsten och Thomas Larm är dagvattenexperter på StormTac. Under konferensen Vatten Avlopp Kretslopp kommer de att utifrån en nyligen genomförd studie berätta om...

Senaste artiklarna