Zeolitfilter för rening av dagvatten från koppartak

Forskare vid Luleå tekniska universitet har utvärderat ett reningssystem med zeolitfilter som metod för att avskilja koppar och zink i dagvatten från koppartak. Enligt Ivan Milovanovic, doktorand i VA-teknik, fungerar filtersystemet bra vid låga koncentrationer av suspenderat material men vid normala halter behövs en effektivare förbehandling för att filtret inte ska sätta igen. 

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.