Vilka skräpföremål når dagvattenutloppen?

Från vänster: Dinko Lukes, VA-ingenjör på SVOA, Jessica Thorsell, miljöingenjör på SVOA och Anna Ehn, sakkunnig natur på HSR.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.