Start Taggar Mikroplast

Tagg: Mikroplast

Slitage av vägmarkeringar – ännu en betydande källa till mikroplast

Statens väg- och transportforskningsinstitut har i en ny studie uppskattat i vilken grad slitage av vägmarkeringar bidrar till mikroplastutsläpp. Mängden uppskattas vara mellan 40...

VA-podden #35 – Emma Fältström om mikroplast i dagvatten och avloppsvatten

Emma Fältström är forskare vid Linköpings universitet. I avsnitt 35 av VA-guidens podcast berättar hon om sitt forskningsarbete om källor och flöden av mikroplast...

Vilka skräpföremål når dagvattenutloppen?

Stockholm Vatten och Avfall och Håll Sverige Rent har i ett pilotprojekt använt sig av en nyutvecklad ”nätstrumpa” för att ta reda på vilken...

Dagvatten den största spridningsvägen för mikroplast

Emma Fältström, nyligen titulerad som doktor, har publicerat sin avhandling med fokus på mikroplastspridning i avlopp- och dagvatten. Forskningen visar bland annat att dagvatten...

Mikroplaster och däckpartiklar i dagvatten och potentiella reduceringsåtgärder

I en studie från Environmental Science and Technology har mängder, flöden, egenskaper och potentiella begränsningsstrategier undersökts för mikroplaster och däckpartiklar. Studien visar bland annat...

Mikroplaster i urbant dagvatten

Naturvårdsverket har publicerat en omfattande rapport där syftet varit att kartlägga mikroplastens spridningsvägar från landbaserade källor till akvatiska miljöer. Resultaten visar bland annat vilka...

Beslut i EU om att förbjuda gummigranulat på konstgräsplaner

En majoritet av EU:s expertkommitté för kemiska produkter har röstat ja till att förbjuda gummigranulat på konstgräsplaner från och med år 2030. Frågan är...

Kunskapsläget för källor och transportvägar för mikroplaster i dagvatten

Forskare vid Luleå Tekniska Universitet sammanställt kunskapsläget om källor och transportvägar för mikroplast i urbana avrinningsområden. Litteraturstudien visar att det finns kunskapsluckor att fylla...

Plastskräp i urbana områden som källa till mikroplaster i dagvatten

Forskare vid Luleå Tekniska Universitet har studerat nedbrytning av några vanligt förekommande typer av plastskräp. Syftet har varit att öka kunskapen om hur nedskräpning...

Flödet av mikroplaster i urbana vatten

I det treåriga projektet FanpLESStic-sea har forskare från länder runtom Östersjön samarbetat för att öka kunskapen om mikroplast och dess spridningsvägar. I ett av...

Senaste artiklarna