Beslut i EU om att förbjuda gummigranulat på konstgräsplaner

En majoritet av EU:s expertkommitté för kemiska produkter har röstat ja till att förbjuda gummigranulat på konstgräsplaner från och med år 2030. Frågan är dock inte helt avgjord då EU:s ministerråd och EU-parlamentet har tre månader på sig att invända mot beslutet.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.

1 kommentar

 1. Som innovatörer i branschen är vi otroligt besvikna.
  Ett förbud trots att de finns evidens från svensk forskning om att ett förbud skulle göra en större miljöpåverkan än om man använde svensk miljöteknik och fortfarande ha konstgräsplanerna kvar. Helt enligt Simon Magnussons forskning som han presenterat i EU.
  Vad omställningen kommer att kosta oss? Vi vet att det kommer att bli en ekonomisk smäll för kommuner och föreningar.
  Redan 2018 blev FlexiClean kallade till Svenska Fotbollsförbundet miljökommission. Detta på rekommendation av IVL. Citat: -IVL säger att ni är bäst i klassen på dagvattenrening. ”Stallordern” var: -Lös detta, och lös det fort!
  Vi utgick från vår filterkassett för dagvattenrening med egenskaper som kostnadseffektiv och användarvänlig. Att den renar oljor, PAH, tungmetaller och näringsämnen var en bonus då dessa ämnen har mätts upp ifrån konstgräsplaner. Vi byggde om kassetten så den blev helt tät samt monterade ett metallfilter som filtrerar partiklar ned till 42 mikrometer. Från första möte till färdig produkt tog oss tre månader.
  Bland de första att installera dessa på sina konstgräsplaner var Västerås Stad 2019. Efter utredningen avseende detta var deras spontana reaktion. -Om vi nu inte längre gör av med något granulat, vad skall vi då göra med det material vi redan köpt in?
  I september 2019 presenterade Ecolopp en ”Fallstudie Bergaviks IP, Kalmar” resultaten var häpnadsväckande. ”Resultaten indikerar att spridningen till vatten, med spridningsförebyggande åtgärder installerade, var ca 0,1 kg per år, varav ca 10 % bedöms vara granulat”.
  I september 2021 presenterade IVL en rapport på uppdrag av Järfälla kommun. Resultaten var mycket tillfredställande.
  Tre oberoende rapporter som visar att använder man vår metod är filterering av granulat från konstgräsplaner inte längre ett miljöproblem.