Slitage av vägmarkeringar – ännu en betydande källa till mikroplast

Statens väg- och transportforskningsinstitut har i en ny studie uppskattat i vilken grad slitage av vägmarkeringar bidrar till mikroplastutsläpp. Mängden uppskattas vara mellan 40 och 570 ton mikroplast om året, vilket är i storleksgrad med några av de största utsläppskällorna i Sverige.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.