Mikroplaster och däckpartiklar i dagvatten och potentiella reduceringsåtgärder

I en studie från Environmental Science and Technology har mängder, flöden, egenskaper och potentiella begränsningsstrategier undersökts för mikroplaster och däckpartiklar. Studien visar bland annat att det finns dagvattenanläggningar med potential att signifikant reducera mängden fragment från båda kategorier.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.