VA-podden #35 – Emma Fältström om mikroplast i dagvatten och avloppsvatten

Emma Fältström är forskare vid Linköpings universitet. I avsnitt 35 av VA-guidens podcast berättar hon om sitt forskningsarbete om källor och flöden av mikroplast i dagvatten och avloppsvatten.

Emma Fältström försvarade nyligen sin doktorsavhandling, där hon forskat på mikroplast i avloppsvatten och dagvatten. Forskningen har bedrivits på avdelningen för industriell miljöteknik vid Linköpings universitet och har omfattat analys av källor och flöden av mikroplaster samt undersökning av aktörers drivkrafter och hinder för att stoppa spridningen och implementera kontrollåtgärder.

I avsnitt 35 av VA-podden berättar hon bland annat om vilka de största källorna till mikroplaster är, vad man vet om avskiljningen av mikroplaster i avloppsreningsverk och dagvattenanläggningar och vad som på systemnivå kan göras för att minska spridningen till miljön.

Lyssna på avsnittet i spelaren nedan.