Behov av branschstandard för att säkerställa substratkvalitet i regnbäddar

Pågående arbete med regnbädd i Nacka. Foto: Rasmus Elleby, VA-guiden.
Under hösten 2023 har forskare vid RISE genomfört ett projekt som ett första steg i arbetet med att ta fram en gemensam branschstandard för substrat i regnbäddar. VA-guiden har pratat med Anna Pettersson Skog och Ann Johansen på RISE om vilka lärdomar de tar med sig från arbetet.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.