Ny översvämningsportal utvärderas i Värnamo

Vattendraget Lagan i Värnamo.
I Värnamo prövas just nu en ny metod för att förutspå och varna för höga vattennivåer i kommunens vattendrag Lagan. Enligt Antti Vähäkari, VA-chef på Värnamo kommun, ger portalen möjlighet att se vattennivåer på olika platser i staden upp till sju dagar fram i tiden.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.