Blågröngråa dagvattensystem på kvartersmark

I början av 2023 anordnade det kommunala bostadsbolaget Stockholmshem ett seminarium där Kent Fridell från Edge berättade om blågröngråa dagvattensystem på kvartersmark. VA-guiden deltog och spelade in föreläsningen som en del av projektet SODA.

Stockholmshem ett av landets största bostadsbolag med sina nära 60 000 hyresgäster. Den 2 februari 2023 anordnade bolaget ett halvdagsseminarium om blågröngråa dagvattensystem (BGG-system) på kvartersmark. Föreläsare var Kent Fridell, landskapsingenjör och specialist inom BGG-system från Edge.

I inspelningen, som är cirka en timme och 50 minuter lång, tas följande upp:

  • Vad är ett BGG-system?
  • Vilka effekter kan uppnås med regnbäddar och öppna förstärkningslager?
  • Hur kan vi hantera krav på utformning, uppbyggnad och dimensionering av multifunktionella lösningar från staden?
  • Exempel på bra erfarenheter med BGG-lösningar och modeller
  • Hur utformar och anlägger man ett BGG-system?
  • Exempel på bra erfarenheter med BGG-system
  • Stockholmshems projekt Bjurbäcken och Tåjärnet
  • Vilka effekter kan uppnås med regnbäddar och öppna förstärkningslager?
  • Kostnader, drift och underhåll samt klimatberäkning Bjurbäcken

VA-guiden deltog och spelade in föreläsningen som en del av det Vinnova-finansierade projektet SODA – samverkan för hållbart omhändertagande av dagvatten på kvartersmark. Stockholmshem, Edge och VA-guiden är tre av totalt 18 projektparter. Läs mer om SODA via länken nedan.

Läs mer

Om projektet SODA

Fredrik Ohls tycker till om dagvattenanläggningar

VA-podden #25 – Anne Heino, Stockholmshem om bostadsbolagens utmaningar med dagvatten