Fredrik Ohls tycker till om dagvattenanläggningar

Under en höstdagsutflykt fick VA-guiden följa med Fredrik Ohls, dagvattenexpert på Sweco, bland några av Stockholms nyaste dagvattenanläggningar. I filmen ger Fredrik sitt perspektiv på anläggningarna vi besöker och delar ut både ris och ros.

Filmen är framtagen i projektet SODA – Samverkan för hållbart omhändertagande av dagvatten på kvartersmark. Läs mer om projektet på vaguiden.se/soda

Relaterat

SODA – röster från projektet

En uppdatering från SODA-projektet – slutsatser från omställningsforum

Samverkansprojektet SODA: vår vision