Projektet SODA – Samverkan för hållbart omhändertagande av dagvatten på kvartersmark är finansierat av Vinnova och syftar till att främja arbetet med en hållbar dagvattenhantering. Projektet är uppdelat i sex olika arbetspaket som bland annat syftar till att utveckla nya arbetssätt i planprocessen, ta fram nya affärsmodeller för upphandling av långsiktig drift och skötsel av dagvattenanläggningar och identifiera behov av ny lagstiftning och regelverk. Projektet kommer att pågå under 2021 – 2023.

Här presenteras de senaste nyheterna och uppdateringarna från arbetet med projektet.
______________________________________________________________________________

SODA – Samverkan för hållbart omhändertagande av dagvatten på kvartersmark

I slutet av november samlades deltagare i ett nytt Vinnova-projekt i Uppsala för att diskutera framtidens dagvattenhantering på kvartersmark. På agendan stod även studiebesök...

Hållbar dagvattenhantering på kvartersmark i fokus i nytt projekt

Under början av hösten påbörjas ett Vinnova-finansierat projekt som syftar till att främja samverkan för en hållbar dagvattenhantering på kvartersmark. Enligt projektledaren Brita Stenvall...

Projektpartners:

Intressentgrupp (fortfarande öppen):

bild