Utbildningar framtagna inom SODA

Blågrön dagvattensamordnare

Kursens syfte är att ge deltagarna en övergripande helhetsbild kring hållbar dagvattenhantering och fördjupande kunskaper om hydraulik, hydrologi, dimensionering och drift och underhåll av hållbar dagvattenhantering i det urbana landskapet. Framför allt ligger fokus på lokalt nyttjande och omhändertagande av dagvatten i mångfunktionella naturbaserade system.

Målgrupp: Den som är eller kommer att vara dagvattenansvarig inom blågröna projekt. Det kan vara från beställarsidan och från konsultbranschen.

Mer information om utbildningen hos RISE

Grundläggande växtbäddsutbildning

Målet är att du som kommer i kontakt med växtbäddar ska veta hur du ska göra för att bygga växtbädden rätt (om du har den rollen) och hur du ska göra för att inte skada redan byggda växtbäddar.

Målgrupp: Den här kursen passar dig som kommer i kontakt med växtbäddar men inte har någon grundutbildning inom den gröna sektorn. Du kan till exempel om du jobba inom drift och underhåll av grönytor inom förvaltning av kommunala grönytor, bostadsgårdar och kyrkogårdar. Den kan också passa dig som vill fräscha upp dina kunskaper. Även chefer till nämnda målgrupp kan ha nytta av kursen.

Mer information om utbildningen på RISE:s hemsida

Utbildningar av Virbela ateljé

Virbela ateljé arbetar på olika sätt med ekologiska cirkulerande vattenanläggningar, arrangerar kurser tillsammans med Nibble Trädgård.

Mer information på Virbelas hemsida
Mer information på Nibble Trägårds hemsida

Utbildningar av Uponor

Uponor är en internationell leverantör av plastbaserade rörsystem och komponenter som kan användas när man bygger blå/grönt, har utvecklat utbildningar inom Uponor Academy.

Mer information på Uponors hemsida

Med finansiering från:

Projektparter:

Vill du vara med i intressentgruppen?

Intressentgruppen är fortfarande öppen för fler organisationer. Klicka på knappen och fyll i vårt intresseformulär!

Intressentgrupp:

bild