SODA – röster från projektet

VA-guiden är med i projektet SODA – Samverkan för hållbart omhändertagande av dagvatten på kvartersmark. Vi har genomfört korta intervjuer med några av projektdeltagarna, som delar sina perspektiv och utmaningar i denna film.

Projektet SODA – Samverkan för hållbart omhändertagande av dagvatten på kvartersmark är finansierat av Vinnova och syftar till att främja arbetet med en hållbar dagvattenhantering. I filmen intervjuar vi projektledare Helene Sörelius från RISE samt tre av projektets deltagare: Anne Heino från Stockholmshem, Tomas Ekelund från Skövde kommun och Robin Kihlén från Ponova Nordic AB.

Läs mer om SODA: till projektsidan

Relaterat

En uppdatering från SODA-projektet – slutsatser från omställningsforum

Samverkansprojektet SODA: vår vision