Start Taggar SODA

Tagg: SODA

Ny pilotutbildning ska ge fler blågröna dagvattensamordnare

Forskningsprojektet SODA har identifierat behovet av samordning mellan olika kompetens- och teknikområden som en framgångsfaktor för arbetet med hållbar dagvattenhantering och multifunktionella naturbaserade lösningar....

Utveckling av innovativ dagvattenteknik inom SODA-projektet

I en ny broschyr beskriver tre teknikleverantörer hur de inom dagvattenprojektet SODA arbetat med dagvattenteknik på nya innovativa sätt med särskild fokus på återanvändning...
En grupp människor inom SODA-projektet lyssnar på en föreläsning av Kent Fridell, Edge, under ett studiebesök i stadsdelen Rosendal, Uppsala.

Fallstudier och referensanläggningar inom dagvattenprojektet SODA

I en ny broschyr framtagen inom dagvattenprojektet SODA sammanfattas resultatet av de referensanläggningar som undersökts och fallstudier som genomförts inom projektet. Sammanställningen omfattar byggnationsprojekt...

VA-podden #30 – Helene Sörelius och Beatrice Nordlöf, RISE, om dagvattenprojektet SODA

I avsnitt 30 av VA-guidens podcast intervjuas Helene Sörelius och Beatrice Nordlöf, RISE Research Institutes of Sweden, om projektet Samverkan för ett hållbart omhändertagande...

Resultat från dagvattenprojektet SODA

Nu finns ett flertal nya resultat från dagvattenprojektet SODA publicerade. Ta del av till exempel beskrivningar av multifunktionella urbana dagvattenåtgärder, låsningar och lösningar i...

Multifunktionella urbana dagvattenåtgärder, MUDs

Inom dagvattenprojektet SODA har beskrivningar i broschyrformat tagits fram för ytliga och underjordiska multifunktionella urbana dagvattenåtgärder, MUDs. Broschyrerna ska till exempel kunna användas av...

Dagvattensamordnare sökes till nästa steg av SODA-projektet

Till ett projekt under våren 2024 söker RISE en eller flera dagvattensamordnare som vill dela med sig av sina erfarenheter från arbetet med dagvatten...

Hur utformar vi attraktiva innegårdar i kombination med dagvattenhantering?

Går det att utforma innegårdar som uppfyller de boendes behov samtidigt som att skyfall och dagvatten kan hanteras? Den frågan var utgångspunkten för en...

Dags för slutseminarium i dagvattenprojektet SODA

Den 16 maj i Stockholm är det dags för slutseminarium för dagvattenprojektet SODA. Ta del av lärdomar, insikter och fortsatta utmaningar inom området hållbar...

Blågröngråa dagvattensystem på kvartersmark

I början av 2023 anordnade det kommunala bostadsbolaget Stockholmshem ett seminarium där Kent Fridell från Edge berättade om blågröngråa dagvattensystem på kvartersmark. VA-guiden deltog...

Senaste artiklarna