Start Taggar LOD

Tagg: LOD

MÖD-dom om förhandsbesked för två enbostadshus med LOD-lösning

En ny dom från mark- och miljööverdomstolen tar upp ett positivt förhandsbesked för nybyggnation av två enbostadshus. Beslutet hade överklagats av närboende, som ansåg...

Brf vägrar betala avgift för dagvatten. Expertsvar

Expertfråga besvarad av Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik AB. Augusti 2017. Fråga Denna fråga rör kommunens dagvattenledningar och dagvattensystemet hos en bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen har fått ett åläggande att...

Behöver fastighetsägare betala anslutningsavgift för dagvattenservis om de har LOD? Expertsvar

Expertfråga besvarad av Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik AB. Augusti 2017. Fråga I ett gammalt verksamhetsområde för dricks-, spill- och dagvatten har VA-huvudmannen börjat renovera ledningar. Det...

Senaste artiklarna