MÖD-dom om förhandsbesked för två enbostadshus med LOD-lösning

En ny dom från mark- och miljööverdomstolen tar upp ett positivt förhandsbesked för nybyggnation av två enbostadshus. Beslutet hade överklagats av närboende, som ansåg att dagvattenhanteringen var otillräcklig vilket i sin tur skulle medföra olägenheter på deras fastighet vid kraftigt regn och skyfall.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.