Brf vägrar betala avgift för dagvatten. Expertsvar

Expertfråga besvarad av Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik AB. Augusti 2017.

Fråga
Denna fråga rör kommunens dagvattenledningar och dagvattensystemet hos en bostadsrättsförening.

Bostadsrättsföreningen har fått ett åläggande att betala avgift för att de släpper sitt dagvatten på det kommunala systemets servis utan att betala.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.