VA-podden #25 – Anne Heino, Stockholmshem om bostadsbolagens utmaningar med dagvatten

Det 25:e avsnittet av VA-podden gästas av Anne Heino, mark- och utemiljöspecialist på Stockholmshem. Hör Anne prata om bostadsbolagens dagvattenutmaningar och vad hon ser som nyckelfaktorer för att åstadkomma en hållbar dagvattenhantering på kvartersmark.

Byggbranschen och i synnerhet bostadsbolagen spelar en viktig roll i omställningen mot en mer en hållbar dagvattenhantering eftersom en stor av del av det dagvatten som genereras i våra städer kommer från just kvartersmark. Men hur är det egentligen att arbeta med dagvatten på ett bostadsbolag?

I det 25:e avsnittet intervjuas Anne Heino, mark- och utemiljöspecialist vid det kommunala bostadsbolaget Stockholmshem. Anne berättar bland annat om vad hon ser som viktiga komponenter för att åstadkomma en bättre dagvattenhantering. Vi får också höra mer om bostadsprojektet vid Hagsätravägen i Rågsved där stort fokus lagts på just dagvattenhanteringen.

Stockholmshem deltar i samverkansprojektet SODA

Stockholmshem är en av projektparterna i det Vinnovafinansierade projektet Samverkan för ett hållbart omhändertagande av dagvatten på kvartersmark (SODA). En del av arbetet i SODA går ut på att ta det fram nya arbetssätt och rutiner i planprocessen med syfte att hantera många av de låsningar som finns kring dagvattenfrågan idag. I andra delar av projektet utvecklas stöd för upphandling av kvartersnära anläggningar samt nya metoder för hållbarhetsanalys som synliggör de mervärden som hållbar dagvattenhantering bidrar med till samhället.

Inom projektet tas det också fram utbildningar för att främja och sprida kunskap om en hållbar hantering av dagvatten på kvartersmark i samhällsbyggnadsprocessen. Läs mer om SODA-projektet här.

Välkommen att lyssna på avsnittet med Anne Heino i spelaren nedan.