Start Taggar Växtbädd

Tagg: Växtbädd

Dagvattenlösningar i gatumiljö

Tyresö kommun har anlagt tre nedsänkta växtbäddar, eller rain gardens som de ibland kallas. De är placerade i vägbanan och syftet är både att...

Dagvattenhantering med ” Rain Garden”, SLU exjobb 2012

Examensarbete 15 hp på Landskapsingenjörsprogrammet av Anders Svenstrup Ur sammanfattningen Detta examensarbete handlar om Rain Garden. Arbetet vänder sig till dig som har ett intresse för...

Intervju om växtbäddar inför VAK2014

Anna Pettersson Skog är konsult på SWECO och arbetar i flera projekt varav många handlar om dagvattenhantering i växtbäddar. I några av projekten har hon fått...

Förslag till dimensionering och utformning av ”rain gardens”

Norska forskare har undersökt hur konceptet med s.k. rain garden (regnbed på norska och eventuellt biofilter på svenska) kan tillämpas i Norge. Resultatet presenteras...

Växtbäddar i Stockholms stad, 2009

Urdrag ut Förord Denna skrift är framtagen på initiativ av Stockholms stad genom Björn Embrém. Skriften syftar till att sprida kunskap, framförallt till entreprenörer, om...

Norsk rapport om anläggning av raingardens, 2013

Rapporten ger fyra exempel på ur man kan konstruera så kallade rain gardens (möjligen översätts det med biofilter på svenska). Författarna konstaterar att rain...

Senaste artiklarna