Start Taggar Växtbädd

Tagg: Växtbädd

En handbok om växtbäddar

Vill du veta mer om hur växtbäddar och trädplanteringar ska utformas för att på bästa sätt kunna omhänderta dagvatten och säkerställa att träden mår...

Risk för näringsläckage vid gödsling av skelettjord? Expertsvar

Expertfråga besvarad genom intervju med Björn Embrén, Trafikkontoret Stockholms stad. Texten har skrivits av Hannes Öckerman, Dagvattenguiden. Fråga I vår kommun planerar vi att använda skelettjordar...

Rening av dagvatten med hjälp av regnbäddar, Exjobb 2016

Sammanfattning Denna rapport syftar till att studera regnbäddar och dess funktion vid rening av dagvatten samt vilka olika filter som kan användas. EU:s vattendirektiv från...

Test bed for evaluation of stormwater techniques at HSB Living lab, 2017

Detta är en poster som presenterades vid konferensen Embrace the Water i Göteborg, 14-16 juni 2017. Sammanfattning Två testbäddar för utvärdering av dagvattensystem har anlagts vid...

Regnbäddar för behandling av dagvatten. Movium, 2016

Datum: 20 april 2016 Plats: Ängelholm Regnbäddar är en för Sverige ny metod, som efterliknar naturens processer när det gäller att omhänderta och visualisera dagvatten. Denna...

Rekommendationer för drift och underhåll av dagvattenanläggningar. LTU 2016

Kortfattade informationsblad (fyra sidor var) som beskriver grundläggande drift och underhåll för tre typer av dagvattenanläggningar. Bladen är skrivna av Godecke Blecken på Luleå...

Urban dagvattenhantering med regnträdgårdar. Kandidatarbete 2015

Sammandrag I Stockholm pågår i dagsläget ett stadsutvecklingsprojekt som kallas Norra Djurgårdsstaden, där visionen är att skapa en hållbar och klimatanpassad stadsdel i världsklass. Stockholms...

Design av öppna dagvattenlösningar i gatumiljö. Tyresö 2012

Utdrag ur sammanfattningen Detta PM sammanställer rekommendationer kring utformning och dimensionering av nedsänkta växtbäddar i gatumiljö för utjämning och rening av dagvatten i Tyresö. Varje...

Dagvattenlösningar i gatumiljö

Tyresö kommun har anlagt tre nedsänkta växtbäddar, eller rain gardens som de ibland kallas. De är placerade i vägbanan och syftet är både att...

Dagvattenhantering med ” Rain Garden”, SLU exjobb 2012

Examensarbete 15 hp på Landskapsingenjörsprogrammet av Anders Svenstrup Ur sammanfattningen Detta examensarbete handlar om Rain Garden. Arbetet vänder sig till dig som har ett intresse för...

Senaste artiklarna