Blågrönt dagvattensystem i Rosendal

I den nybyggda stadsdelen Rosendal i Uppsala byggs nu ett omfattande grönblått dagvattensystem för att fördröja och rena regnvatten. Systemet är extra viktigt eftersom den nya stadsdelen är placerad på stadens dricksvattentäkt. 

I Rosendal är ett av Uppsalas största stadsutvecklingsprojekt där totalt 5000 bostäder byggs i olika etapper. Samtidigt tar man ett storskaligt grepp för hantera dagvattnet i området. I en trevlig video gjord av Uppsala kommun nedan beskrivs det nya dagvattensystemet, bl a

  • Varför det grön-blå systemet behövs
  • Systemets uppbyggnad
  • Varför regnvattnet kan ses som en tillgång och inte bara som ett problem.

Relaterat

– Grönblått system där höga krav ställs på dagvattenhanteringen
– Redaktören rekommenderar #2 – En handbok om växtbäddar
– Risk för näringsläckage vid gödsling av skelettjord? Expertsvar