Recept på regnrabatt

Gul Svärdslilja (Iris pseudacorus L.), en växt som trivs bra en regnrabatt.

Intresserad av att veta vad som behövs för att göra en regnrabatt i trädgården? VA SYD har inom ramen för sitt skyfallsarbete tagit fram steg-för-steg-instruktioner till den som vill åstadkomma olika dagvattenåtgärder på sin fastighet.

Den regionala VA-organisationen VA SYD startade satsningen Tillsammans gör vi plats för vattnet redan 2017 för att uppmärksamma vikten av skyfallshantering i stor och liten skala. Satsningen har också utgjort en plattform där VA SYD har kunnat testa nya arbetsmetoder, driva nya samarbeten och involvera fler aktörer gällande arbetet med skyfallsåtgärder. På projektets hemsida kan fastighetsägare bland annat få tips på åtgärder som kan mildra effekten av skyfall och spara vatten.

Tillsammans gör vi plats för vattnet har tidigare uppmärksammats på VA-guidens hemsida och under konferensen Vatten Avlopp Kretslopp 2019, där programledaren för satsningen, tillika VA SYDs skyfallsexpert, Kristina Hall föreläste.

Steg för steg

Denna gång vill undertecknad slå ett extra slag för hemsidans steg-för-steg-instruktioner i skrift och videoformat riktad till fastighetsägare av olika storlek, för hur man åstadkommer en regnrabatt, regnvattentunna, stenkista och andra åtgärder som kan minska risken för översvämning vid skyfall och belastningen på ledningsnätet. Som exempel gör du, i fallet med regnrabatt, enligt hemsidan så här:

”1. Välj ett ställe i trädgården som ligger lågt i förhållande till omgivningen och en bit från fasaden.

2. Gräv en grop som är mellan en halv och enmeter djup. Form och storlek bestämmer du själv utifrån tomtens förutsättningar. Hur stor den behöver vara beror på hur stor takyta du leder dit. En storlek på ungefär fem procent av den hårdgjorda ytan brukar vara lagom.

3. Lägg två till tre decimeter grus eller liknande i botten och täck med en fiberduk. Fyll på med jord men behåll en skålad form där kanterna sluttar lite in mot mitten. Jorden ska vara sandrik så att vattnet lätt rinner igenom.

4. Plantera växter som klarar både korta blöta perioder och längre perioder av torka, gärna sorter som finns naturligt i Sverige. Några exempel på bra växter är ormbunkar, solhatt, dag- eller svärdslilja, astillbe, jättedaggkåpa och olika gräs och starrväxter. Fråga där du köper växter.”

Under instruktionen för regnrabatt finns även en nedladdningsbar lista på växter som passar bra i en sådan rabatt.

En hemsida väl värt ett besök om du redan varit där, oavsett om du själv är fastighetsägare och behöver egna tips på åtgärder att vidta, eller i din yrkesroll där du vill tipsa om enkla skyfallsåtgärder till kommunens fastighetsägare eller andra aktörer.


Relaterat

Vem ansvarar för översvämningsproblematik på villatomter? – Expertsvar av Agnes Larfeldt, Agnes Advokat. (2020)

Levande gaturum – en handbok i Blågröngrå system – Handbok från konsultföretaget Edge (2020)

Välj rätt träd till växtbädden – Växtforum (2017)