Välj rätt träd till växtbädden

Sälg (Salix caprea), ett bra val för både bin och regnbäddar.
Behöver du tips på trädarter som passar i växtbäddar med olika förutsättningar vad gäller exempelvis sol, näring och torka? Spana i så fall in följande tips.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden.Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.