Biofilter för dagvattenrening : design och omgivningspåverkan

Hur dagvattenbiofilters reningseffekt påverkas av olika omgivningsförhållanden pch designfunktioner har undersökts i en doktorsavhandling vid Luleå Tekniska Universitet.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden.Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.