Lämplig volym för skelettjord i hårdgjord miljö?

Träd i skelettjord i Norra Djurgårdsstaden.
Vilken rekommendationer finns det egentligen vad gäller lämplig volym för skelettjord för träd i hårdgjord miljö? 

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.