Vad är viktigt att tänka på under byggnation av biofilter?

Regnbädd på Stranbogatan i Uppsala.
I en ny publikation från Luleå Tekniska Universitet sammanfattas erfarenheter och synpunkter kring byggnation av biofilter.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.