6 november, Grundkurs i VA-juridik

Välkommen att boka dig till en grundkurs i VA-juridik med avstamp i lagen om allmänna vattentjänster. Föreläsare under heldagsutbildningen är VA-guidens uppskattade juridikexpert, advokat Johanna Lindqvist och hennes kollega advokat Hanna Lundqvist som är specialiserad på offentlig rätt och upphandling. Hanna kommer att prata om säkerhetsskydd och sekretess från ett VA-perspektiv. 

Utbildningen syftar till att ge er deltagare en grundläggande förståelse för VA-juridik. Vi har lagen om allmänna vattentjänster (LAV) i fokus och går igenom lagstiftningens grundstrukturer. Vid hantering av VA-juridiska frågeställningar aktualiseras i praktiken ofta även andra rättsområden eller annan reglering, som miljörätt, plan-och bygglagen och offentlig rätt. För att anlägga ett praktiskt perspektiv kommer vi därför att också gå igenom dessa lagstiftningar i relevanta delar.

Under utbildning berörs särskilt följande områden:

 • Lagen om allmänna vattentjänster
  • Huvudmannaskap och ägande
  • Verksamhetsområde
  • Förbindelsepunkt
  • Särskilda anordningar
  • Krav i samband med ordnandet och driften av den allmänna VA-anläggningen
  • Fastighetsägares rätt att använda en allmän VA-anläggning
  • Förutsättningar för avgiftsuttag och tidpunkt för avgiftsskyldighetens inträde
  • Ansvarsfrågor
  • Grundläggande riskbedömningar och skadeståndsskyldighet
 • Andra relevanta rättsområden/lagstiftning, såsom miljörätt och plan-och bygglagen
 • Säkerhetsskyddslagstiftning och sekretessfrågor med relevans för VA
 • Genomgång av betydelsefull praxis

Cirkatider och hållpunkter under utbildningsdagen (pdf)

Målgrupp

Utbildningen passar till exempel kommunala tjänstemän inom teknisk förvaltning och VA-bolag men även fysisk planering/samhällsbyggnad, miljöförvaltning eller VA-konsulter och andra branschpersoner som behöver en grundläggande orientering inom VA-juridiken kopplad till lagen om allmänna vattentjänster.

Föreläsare

Johanna Lindqvist, Advokatfirman Lindahl.

Johanna Lindqvist, advokat på Advokatfirman Lindahl i Göteborg. Johanna arbetar som advokat på Lindahl sedan 2021 men har arbetat inom miljörättsområdet sedan 2009, då hon var föredragande på tidigare Miljööverdomstolen vid Svea hovrätt. Johanna har även arbetat som verksjurist på Havs- och vattenmyndigheten under ett år.

Johanna har stor erfarenhet av ärenden inom lagen om allmänna vattentjänster och miljöbalken och har arbetat med flera olika kommuner och VA-huvudmän och är en uppskattad föreläsare inom miljörättsområdet. På Lindahls arbetar hon också med rådgivning och som biträde vid tillståndsprövningar för miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet, men även med rådgivning i frågor om tillsyn enligt miljöbalken och biträder vid överklaganden av tillsynsbeslut. Johanna är också en av VA-guidens uppskattade juridikexperter i medlems-tjänsten Fråga experten, där hon svarar på VA-juridiska frågor som VA-guidens medlemmar ställer inom ämnesområdena små avlopp, dagvatten och VA-planering.

Hanna Lundqvist, Advokatfirman Lindahl.

Hanna Lundqvist, partner och advokat på Advokatfirman Lindahl i Göteborg. Hanna Lundqvist ingår i Lindahls kompetensgrupp för offentlig upphandling och arbetar huvudsakligen i ärenden med anknytning till detta område och i ärenden med anknytning till offentlighet och sekretess samt övrig offentlig rätt. Hanna arbetar även med ärenden som rör säkerhetsskydd och informationssäkerhet. Hanna kommer att prata om säkerhetsskydd och sekretess från ett VA-perspektiv.

Praktisk information

Datum: 6 november 2024
Tid: 9.00-16.30
Plats: Digitalt. En länk till utbildningen kommer att skickas ut till deltagarna efter sista anmälningsdatum. Vi använder oss av Microsoft Teams. Du behöver inte ha programvaran för att delta på utbildningen, utan kan ansluta via webbläsaren.
Anmälan: senast 1 november 2024 (Anmälan är bindande men kan överlåtas.)
Pris:
Medlem i VA-guiden inom VA-planering: 4900 kr, exkl. moms.*
Ej medlem: 6900 kr, exkl. moms.

Frågor om utbildningen: Elin Jansson, [email protected], 0583-406 74.

 

* Medlemskap innebär att du har ett personligt login till VA-guidens tjänster inom VA-planering. För frågor om medlemskap, kontakta Emmelie Lagemyr, [email protected]

Anmälan

6 november, Grundkurs i VA-juridik – webbutbildning
Jag anmäler mig till webbutbildningen: Grundkurs i VA-juridik, 6 november
Är du intresserad av att gå med i VA-guiden? Markera vilka tjänster du är intresserad av så kontaktar vi dig.
Hos oss hittar du oberoende, heltäckande och tillförlitlig information som hjälper dig att hålla dig uppdaterad, öka din kunskap och ta del av andras erfarenheter och dokument.
Bokningsvillkor
Bokningsvillkor
Skickar