Avloppsanläggningen avviker från tillståndet – hur är det då med rättskraft, MSA, mm?

Röd stuga i solsken
Frågan handlar om juridiken när avloppsanläggningen inte är lagd enligt tillståndet. Advokat Johanna Lindqvist svarar på fyra delfrågor om rättskraft, miljösanktionsavgift, ej färdigställda anläggningar samt ändringar och kompletteringar av anläggningar. 

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.