Kan VA-huvudmannen säga nej till utsläpp av smältvatten från snödeponi?

En ny snötipp ska anläggas inom befintligt verksamhetsområde för dagvatten och förväntas leda till ökad risk för översvämning och föroreningar. Vilka möjligheter har VA-huvudmannen att säga nej till utsläpp av smältvatten till förbindelsepunkten till den allmänna anläggningen? Johanna Lindqvist, Advokatfirman Lindahl, svarar. 

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.