Start Taggar Snö

Tagg: Snö

Kan VA-huvudmannen säga nej till utsläpp av smältvatten från snödeponi?

En ny snötipp ska anläggas inom befintligt verksamhetsområde för dagvatten och förväntas leda till ökad risk för översvämning och föroreningar. Vilka möjligheter har VA-huvudmannen...

Vilken hänsyn bör tas till smältvatten från pistade områden i dagvatten- och skyfallsutredningar?

I fjällnära områden planeras ofta ny bebyggelse i nära anslutning till skidbacken. Jonas Andersson och Jakob Källbom från WRS, svarar på frågor om vilken...

Det frusna dagvattnet – hållbar snöhantering i urbana miljöer

I ett projekt lett av Luleå tekniska universitet har bland annat föroreningsnivåer i snö, smältvatten och dagvatten från samma avrinningsområde analyserats och jämförts. Syftet...

Studie ger ökad förståelse för provtagning av föroreningar i urban snö

I en avhandling från Luleå tekniska universitet har syftet varit att öka förståelsen för föroreningar i urban snö för att kunna bidra till en...

Ansvaret för smältvatten från snöupplag på informell parkeringsplats?

Vem har ansvaret för avrinningen från en informell parkeringsplats som vintertid används som snöupplag? Jonas Christensen, jurist vid Ekolagen Miljöjuridik, svarar. FRÅGA Problemet är att en...

Det som göms i snö kommer upp i tö

Med syftet att öka förståelsen för föroreningar i snö längs med våra vägar har man i en ny labstudie undersökt andelen metaller och PAHer...

Urban Runoff and Snowmelt. Dokt.avhandl. LTU 2016

Utdrag ur den svenska sammanfattningen: Den urbana hydrologin i kalla regioner, såsom i norra Sverige, karakteriseras av minusgrader där nederbörd och föroreningar ansamlas i snötäcket...

Snödeponi = dagvattenanläggning?

Visst är det fortfarande sommar i de flesta delarna av Sverige. Men hösten är i antåg och vips så kommer första snön. När det...

Senaste artiklarna