Start Taggar Lagen om allmänna vattentjänster

Tagg: Lagen om allmänna vattentjänster

Hantering av synpunkter som kommer in under samråd och granskning av vattentjänstplanen?

Johanna Lindqvist från Advokatfirman Lindahl svarar på frågorna: Vilken förvaltning beslutar om behovet av VA kan tillgodoses via en enskild anläggning och när i...

6 november, Grundkurs i VA-juridik

Välkommen att boka dig till en grundkurs i VA-juridik med avstamp i lagen om allmänna vattentjänster. Föreläsare under heldagsutbildningen är VA-guidens uppskattade juridikexpert, advokat...

Enkät: Har ni ett bra samarbete mellan planenheten och VA-organisationen?

Både VA-planerings- och samhällsbyggnadsprocessen gynnas av att man har ett tätt samarbete inom kommunen. Dela gärna med dig av goda kommunexempel i vår enkät...

Vattentjänstplanen i Örebro är en plan för alla

I Örebro kommun antog man sin vattentjänstplan innan årsskiftet. Cajsa Törnmarck, kommunens projektledare förklarar att starkt samarbete och bred förankring inom organisationen har bidragit...

Räknas gemensamhetsanläggning för VA som annan anläggning enligt 4 § LAV?

Johanna Lindqvist från Advokatfirman Lindahl svarar på frågor om gemensamhetsanläggningar för VA. Är det exempelvis möjligt att använda § 4 lagen om allmänna vattentjänster...

Antagen vattentjänstplan för Ludvika kommun

Nu har vattentjänstplanen för Ludvika kommun blivit antagen och ska vara en strategisk och långsiktig vägledning för den framtida VA-försörjningen. För att organisera, anpassa...

Umeå kommuns vattentjänstplan är nu beslutad

På årets sista sammanträde för kommunfullmäktige, den 18 december 2023, antogs den nya vattentjänstplanen för Umeå kommun. Den kommer utgöra en viktig del i...

December – en månad för vattentjänstplaner

Kommunfullmäktiges sammanträde i december är sista chansen för kommunerna att hinna få sina vattentjänstplaner antagna på rätt sida av årsskiftet, ett krav enligt lagstiftningen.  VA-guiden...

VA-strateg, en viktig roll i den mindre kommunen

Sara Frid är VA-strateg på Håbo kommun. Vilka är hennes huvudsakliga arbetsuppgifter och utmaningar som VA-strateg i en mindre kommun och hur arbetar kommunen...

Sammanställning av enkätsvar från kommunernas arbete med vattentjänstplaner

Hur gör andra kommuner i arbetet med att ta fram sin vattentjänstplan? Hur långt har man kommit? Under oktober månad ställde VA-guiden fem snabba...

Senaste artiklarna